Konsultation

Ditt besök Vital Medicin - Svartgränd 1 i Ystad

INFÖR DITT BESÖK
 
Vital Medicin, Centrum för individbaserad medicin, är en privat klinik som arbetar med hälsooptimering inom Funktionell Medicin, ett starkt framväxande kompletterande system inom medicin i Europa och USA.
 
När man arbetar med hälsa inom området Funktionell Medicin innebär det att fokus ligger på dig som individ och din kropp som helhet. Funktioner i komplexa biokemiska system utvärderas och provresultat analyseras, därefter sätts ett optimeringsprogram ihop som är anpassat för just ditt unika behov.
 
Om du vill optimera din hälsa och leva ett så hälsosamt liv som möjligt, med hjälp av den senaste tekniken, som bygger på ett optimalt samspel mellan din biokemi, kost, livsstil och dina gener – då är Vital Medicin det du söker.
 
Vital Medicin ersätter inte vanlig sjukvård och därför hanterar vi inte akuta sjukdomstillstånd, remisser, sjukskrivningar eller behov av generella utredningar inom allmän hälso- och sjukvård. Om du behöver hjälp med detta söker du dig till din ordinarie vårdcentral.
 
 
TIDER KAN BOKAS till Vital Medicin och Doktor Cecilia Fürst för
 
+  Rådgivande konsultation
+  Optimeringskonsultation
+  Gentestkonsultation
+  Uppföljningskonsultation
 
Vill du bli klient eller redan är klient och önskar rådgivning eller uppföljning gör du en bokningsförfrågan under ”BOKA TID” (i listen ovan till höger). 
 
Innan du gör bokningsförfrågan vänligen läs igenom nedanstående för mer information om respektive konsultation, arbetsprocess och prispolicy samt vad som gäller vid betalning och avbokning. 
 
Om du har frågor kring bokning eller frågor av administrativ karaktär når du oss på telefon, 073 430 85 27, torsdagar 09.00 - 11.00 eller via mail; admin@vitalmedicin.se. Doktor Cecilia Fürst har ingen möjlighet att besvara mail från klienter utan dessförinnan gjord bokning eller annan överenskommelse. 
 
 
RÅDGIVANDE KONSULTATION
 
REDAN KLIENT
 
Denna konsultation är till för dig som redan är klient och önskar förnyade recept eller kostintyg, har medicinska frågor, frågor om kost eller önskemål om provtagning eller bedömning av prover utanför optimeringsplanen och dess uppföljning.
 
Den rådgivande konsultationen kan ske via telefon eller mail.
 
Kostnad förnyat recept: 90 kr
Kostnad förnyat kostintyg: 300 kr
Kostnad medicinska frågor och/eller frågor om kost: 150 kr - 1 600 kr (kostnaden är beroende av omfattning och åtgärd gällande frågeställningen och diskuteras innan bokning). 
 
 
NY KLIENT 
 
Denna konsultation är till för dig som önskar mer information innan du gör en bokningsförfrågan till en optimerings- eller gentestkonsultation. Under ett telefonsamtal på 20 minuter, ges du möjlighet att samtala med Doktor Cecilia Fürst om din aktuella hälsosituation samtidigt som du får en bedömning och rådgivning med utgångspunkt i Funktionell Medicin.
 
Kostnad: 750 kr
 
 
OPTIMERINGSKONSULTATION
 
INLEDANDE KONSULTATION
Här erbjuds du ett skräddarsytt optimeringspaket i tre delar: Inledande konsultation – Provtagning – Genomgång, med möjlighet till uppföljning om så önskas.
 
Det första besöket är alltid personligt och sker på kliniken i Ystad. Vid det första mötet går Doktor Cecilia Fürst tillsammans med dig igenom din hälsodeklaration (se nedan), gör ytterligare bedömning av din aktuella hälsostatus och diskuterar möjligheter och mål med din optimering. I besöket ingår även en allmän undersökning.
 
Utifrån den sammantagna bedömningen görs rekommendationer avseende provtagning för att på bästa sätt kunna utarbeta en optimeringsplan. Analyser inom området Functional Medicine sker på väl ackrediterade laboratorier utomlands och standardanalyser görs på svenska laboratorier. Utbudet vad gäller provtagning är brett och sker i samråd med dig, liksom kostnaden för densamma.
 
Redan vid detta första besök kan du komma att få rekommendationer avseende kost och livsstilsförändringar gällande fram till genomgången. 
 
Inför ditt första besök måste du ha fyllt i hälsodeklarationen och skickat in denna senast 10 dagar innan ditt besök till: Vital Medicin, Svartgränd 1  271 43 Ystad eller mail, admin@vitalmedicin.se . 
 
Här hämtar du din hälsodeklaration. Detta är en PDF fil som du skriver ut och fyller i.
 
 
I samband med det första inledande besöket går vi även igenom rutiner inför provtagningen och du får information avseende betalningsförfarandet. 
 
Den inledande konsultationen tar 45-60 minuter och genomgången inför provtagningen 30-40 minuter.       
 
Kostnad: 4 000 kr
Kostnad: 5 600 kr (endast vid komplexa och omfattande klientunderlag).               
 
PROVTAGNING
Provtagningen sker på kliniken i Ystad. Vissa prover kräver förberedelser och fasta före provtagningstillfället, detta innebär för dig som har längre resväg att det kan komma att behövas en övernattning med provtagning därpå följande dag. 
 
Provtagningen tar ca 30 minuter.
 
Kostnad baspaket utomlands: ca 6 650 kr 
Kostnad transport utomlands: 1 375 kr
Kostnad baspaket Sverige: 780 kr (tillägg kan tillkomma, transport ingår).
Kostnad gentest utomlands: ca 1 860 kr. Transport ingår. 
 
 
GENOMGÅNG
Efter analys och bedömning av dina testresultat utarbetar Doktor Cecilia Fürst en individuell optimeringsplan. Denna innefattar alltid rekommendationer av kost, specifika näringsämnen och livsstilsförändringar anpassade efter dina unika behov och resultat. 
 
Genomgång utan gentest tar ca 45-60 minuter.
Kostnad: 5 600 kr.
 
Genomgång med gentest tar ca 60-90 minuter.
Kostnad: 8 600 kr.
 
Du bör tänka på att kostnad för specifika näringsämnen tillkommer.
 
 
GENTESTSKONSULTATION 
 
Ditt behov av kost, motion och återhämtning är individuellt. Här erbjuds du en unik möjlighet att ta reda på hur dina gener påverkas av kost och livsstil, vad som är viktigt för dig ur ett hälsoperspektiv, val av kost, näringsämnen och möjliga förebyggande åtgärder. 
 
Efter analys och bedömning av dina testresultat utarbetar Doktor Cecilia Fürst en individuell plan. Denna innefattar alltid kostrekommendationer, specifika näringsämnen och livsstilsförändringar anpassade efter dina genetiska behov och resultat. 
 
Gentestkonsultationen tar ca 40-60 minuter.
 
Kostnad gentest utomlands: ca 1 860 kr. Transport ingår. 
Kostnad: 5 500 kr


UPPFÖLJINGSKONSULTATION
 
Beroende på ditt specifika hälsotillstånd varierar behovet av uppföljning. Vanligtvis sker uppföljning efter 2-4-8 veckor, efter 3-6 månader och därefter 1 gång per år. 
 
Du följer din optimeringsplan enligt rekommendationer. Vid uppföljningen bedöms planen och den korrigeras vid behov efter ditt mående och tillstånd. Ytterligare provtagning kan bli aktuell och sker då i samråd med dig. 
 
Vidare uppföljning och genomgång av eventuella nya provsvar sker efter överenskommelse med Dr. Cecilia. Uppföljning, provtagning och genomgång efter överenskommelse bokar du under ”BOKA TID” – redan klient. Uppföljning och genomgång kan ske genom personligt besök, Skype, FaceTime eller via telefon.
 
Förnyelse av recept och kostintyg, medicinska frågor, frågor om kost eller önskemål om provtagning eller bedömning av prover utanför optimerinsplanen och dess uppföljning – bokar du under ”BOKA TID” – redan klient – RÅDGIVANDE KONSULTATION (se ovan). 
 
Uppföljning tre månader 
Kostnad provtagning baspaket Sverige: 940kr (tillägg kan tillkomma, transport ingår).
Kostnad uppföljning: 30 minuter 1 600 kr
 
Övrig uppföljning
Kostnad 15 minuter:    800 kr
Kostnad 30 minuter: 1 600 kr
 
Provtagning
Kostnad prover utomlands: från 1 190 kr och uppåt. Transportkostnad 1 375kr. 
Kostnad för försändelse av provkitt och transportmaterial: Beroende av vikt, skickas rekommenderat. 
Kostnad för försändelse av provtagningsremiss: 50 kr. Skickas med vanlig postgång. 
 
Genomgång av prover tagna utomlands
Kostnad: från 1 600 kr
 
 
BETALNING KONSULTATION
 
Betalning för prover utomlands sker via direktbetalning till respektive laboratorium. Instruktioner för betalningen ges antingen i samband med den inledande konsultationen/förberedelserna inför provtagningen, eller skickas ut via mail. Betalning skall vara tillhanda inom en vecka efter provtagningsdatum.  
 
Betalning av konsultation, provtagning inom Sverige och transport utomlands sker via betal- och finansbolaget Billmate. Frågor som kan uppstå i samband med betalning hanteras av Billmate. Kundtjänst nås måndag-fredag kl. 08.30-16.30 på telefon 040 30 35 00. 
Efter sedvanlig kreditprövning betalas fakturan till Billmate inom 14 dagar. Direktbetalning via VISA-kort, MasterCard eller Direktbetalning bank kan komma att ske på kliniken i samband med besök. 
 
 
AVBOKNING
 
Avbokning måste göras så snart ett hinder för bokad konsultation uppstår. Avbokning görs via telefon 073 - 430 85 27 eller via admin@vitalmedicin.se.
 
Avbokning eller ombokning senast 3 dagar före avtalat besök utgör inget betalningsansvar.
Vid avbokning 24-72 timmar i förväg utgår betalning för nedlagd konsulttid inför konsultationen.
Vid avbokning inom 24 timmar utgår full betalning.
 
 
 

Coenzyme Q10


Stöd för hjärt-, kärlsystemet och bibehåller normala blodsockernivåer. Fungerar som en antioxidant. Minskar biverkningarna av blodfettssänkande mediciner som lipitor och simvastatin.

Acidophilus Bifidobacter FOS


Probiotika/FOS. Goda tarmbakterier i kombination med FOS för normal tarmflora och hälsosam matsmältning. Fri från mjölkprodukter. 

Multi Nutrients no Iron or Iodine


Multi-Nutrients vegetabiliska kapslar är ett högvärdigt multivitamin/mineral/preparat som stödjer kroppens olika vävnader och system som benvävnad, hjärta, kärl, lever och immunförsvar. Innehåller inte järn och jod.