Konsultation

Ditt besök Vital Medicin - Svartgränd 1 i Ystad


VARMT VÄLKOMMEN till Doktor Cecilia Fürst och Vital Medicin!

Vital Medicin är en privat klinik som arbetar med hälsooptimering inom Functional and Metabolic Medicine, ett starkt framväxande kompletterande system inom medicin i Europa och USA. Doktor Cecilia Fürst är den enda specialistläkaren i Sverige och en av de få i Europa med examen för läkare från Fellowship in Functional, Metabolic and Integrative Medicine, Metabolic Medical Institute (George Washington University) och från Institute of Functional Medicine i USA. Vital Medicin är grunden för denna verksamhet.
 
Att arbeta med hälsa inom området Functional Medicine innebär att fokus ligger på dig som individ och din kropp som helhet. Funktioner i komplexa biokemiska och genetiska system utvärderas, provresultat analyseras och optimeringsprogram framarbetas anpassade för just ditt unika behov.
 
Om du vill optimera din hälsa och leva ett så hälsosamt liv som möjligt, med hjälp av den senaste tekniken, uppbyggd på ett optimalt samspel mellan din biokemi, kost, livsstil och dina gener samt Doktor Cecilias gedigna kompetens – då är Vital Medicin det du söker.
 
Vital Medicin ersätter inte vanlig sjukvård och hanterar därför inte akuta sjukdomstillstånd, remisser, sjukskrivningar eller behov av generella utredningar inom allmän hälso- och sjukvård. Om du behöver hjälp med detta söker du dig till din ordinarie vårdcentral.
 
Vill du bli klient gör du en bokningsförfrågan under ”BOKA TID” (i listen ovan till höger). Innan du gör bokningsförfrågan vänligen läs igenom nedanstående för mer information om respektive konsultation, vår arbetsprocess och prispolicy samt vad som gäller vid betalning och avbokning. 
 
 
TIDER KAN BOKAS TILL: 
 
۰ Inledande rådgivande konsultation
۰ Optimeringskonsultation
۰ Gentestkonsultation
۰ Rådgivning/Uppföljning/Provtagning (endast pågående klienter). 
 
 
INLEDANDE RÅDGIVANDE KONSULTATION
 
Denna konsultation är till för dig som önskar mer information innan du gör en bokningsförfrågan till en optimerings- eller gentestkonsultation. Via telefon ges du möjlighet att samtala med Doktor Cecilia Fürst om din aktuella hälsosituation samtidigt som du får en bedömning och rådgivning med utgångspunkt i Functional Medicine.
 
Telefonsamtal 20 minuter.
Kostnad: 950 kr
 
Boken Genvägen – styr dina gener och få ett friskare liv, skriven av Doktor Cecilia Fürst går att köpa via Adlibris och Bokus. 
 
 
OPTIMERINGSKONSULTATION
 
Här erbjuds du ett avancerat skräddarsytt optimeringspaket i fyra delar: Inledande konsultation – Provtagning – Genomgång – Uppföljning.  Boken Genvägen – styr dina gener och få ett friskare liv, skriven av Doktor Cecilia får du utan kostnad vid optimeringskonsultationen. 
 
INLEDANDE KONSULTATION
Det första besöket är alltid personligt och sker på kliniken i Ystad. Vid detta möte går Doktor Cecilia Fürst tillsammans med dig igenom din hälsodeklaration 
(se nedan), gör ytterligare bedömning av din aktuella hälsostatus och diskuterar möjligheter och mål med din optimering. I besöket ingår även en allmän undersökning. Utifrån den sammantagna bedömningen görs rekommendationer avseende provtagning för att på bästa sätt kunna utarbeta en optimeringsplan. Analyser inom området Functional Medicine sker på väl ackrediterade laboratorier utomlands och standardanalyser görs på svenska laboratorier. Utbudet vad gäller provtagning är brett och sker i samråd med dig, liksom kostnaden för densamma.
 
Redan vid detta första besök kan du komma att få rekommendationer avseende kost och livsstilsförändringar (gällande fram till genomgången). Vid besöket går vi även igenom rutiner inför provtagningen och övrigt inför din optimeringskonsultation.
 
Inför ditt första besök måste du ha fyllt i och skickat in din hälsodeklaration. Detta gör du först efter kontakt med oss i samband med inskrivningen som ny klient.  
Den inledande konsultationen tar 45-60 minuter och genomgången inför provtagningen tar 30-40 minuter.       
 
Kostnad: 4 000 kr
Kostnad: 5 600 kr (endast vid komplexa och omfattande klientunderlag).               
 
PROVTAGNING
Provtagningen sker på kliniken i Ystad. Vissa prover kräver förberedelser och att du fastar före provtagningstillfället. Detta innebär för dig som har längre resväg att det kommer att behövas en övernattning med provtagning dagen efter din inledande konsultation, och för dig med kortare resväg innebär det att du kommer för provtagning dagen efter din inledande konsultation eller vid ett annat överenskommit tillfälle. 
 
Provtagningen tar 30 minuter.
 
Kostnad baspaket prover utomlands: ca 7 200kr 
Kostnad transport prover utomlands: 1 375 kr
Kostnad baspaket prover Sverige: 100-780 kr (inklusive transport).
Kostnad gentestprov utomlands: ca 1 800 kr (inklusive transport). 
 
GENOMGÅNG
Efter en djupgående analys och bedömning av dina testresultat utarbetar Doktor Cecilia Fürst en individuell optimeringsplan. Denna innefattar alltid kostrekommendationer, specifika näringsämnen och livsstilsförändringar anpassade efter dina unika behov och resultat. 
 
Genomgång utan gentest tar 45-60 minuter.
Kostnad: 8 600 kr.
 
Genomgång med gentest tar 90-105 minuter.
Kostnad: 12 300 kr.
 
Obs! Du bör tänka på att kostnad för specifika näringsämnen tillkommer.
 
UPPFÖLJNING
Efter genomgången startar du upp och följer din optimeringsplan enligt rekommendationer, vanligtvis under 2-3 månader. Uppföljning med Doktor Cecilia Fürst sker enligt överenskommelse med dig efter 4 veckor och/eller 8 veckor. Den sistnämnda uppföljningen föregås av svensk provtagning (som du gör antingen på din egen vårdcentral eller på kliniken). Din optimeringsplan bedöms efter provsvaren, ditt mående och tillstånd och korrigeras vid behov. 
 
Fortsatt uppföljning är beroende av ditt specifika hälsotillstånd och dina önskemål. Vanligtvis sker uppföljning efter 3 respektive 6 månader. 
 
Uppföljningen tar 30 minuter.
 
Kostnad provtagning baspaket Sverige: 1 100 - 1 600 kr. (inklusive transport).
Kostnad uppföljning 4 veckor: 400 - 600 kr
Kostnad uppföljning 8 veckor: 2 100 kr
 
 
GENTESTSKONSULTATION 
 
Här erbjuds du en unik möjlighet att ta reda på hur dina gener påverkas av kost och livsstil, vad som är viktigt för dig ur ett hälsoperspektiv, val av kost, näringsämnen och möjliga förebyggande åtgärder. 
 
Efter analys och bedömning av dina testresultat utarbetar Doktor Cecilia Fürst en individuell plan. Denna innefattar alltid kostrekommendationer, specifika näringsämnen och livsstilsförändringar anpassade efter dina genetiska behov och resultat. 
 
Gentestkonsultationen tar 60 minuter.
Kostnad gentestprov utomlands: ca 1 800 kr (inklusive transport). 
Kostnad genomgång: 8 600 kr. 
 
Boken Genvägen – styr dina gener och få ett friskare liv, skriven av Doktor Cecilia Fürst går att köpa via Adlibris och Bokus.
 
 
RÅDGIVNING/UPPFÖLJNING/PROVTAGNING (endast pågående klienter)
 
Denna konsultation är till för dig som redan är klient och önskar uppföljning provtagning eller genomgång enligt plan, eller som önskar rådgivning; har frågor om kost, medicinska frågor, önskemål om provtagning eller bedömning av prover utanför optimeringskonsultationen eller senaste plan, eller önskar recept och kostintyg.
 
Rådgivning/Uppföljning 
Kostnad 400 kr - 1 600 kr (kostnaden är beroende av omfattning och åtgärd gällande frågeställningen). 
 
Provtagning utomlands
Blodprovstagning sker på kliniken i Ystad.
Avförings-, saliv- och urinprov kan göras hemifrån
Kostnad prover utomlands: från 1 190 kr och uppåt. 
Transportkostnad 1 375 kr 
Kostnad för försändelse av provkitt och transportmaterial: från 150 kr (beroende av vikt, skickas rekommenderat). 
 
Provtagning Sverige
Blod- urin- och avföringsprov kan göras på egen vårdcentral eller annan provtagningsenhet. 
Kostnad försändelse av provtagningsremiss: 50 -100 kr (vanlig postgång). 
Kostnad prover Sverige: 100-1 600 kr (inklusive transport). 
 
Genomgång av prover tagna utomlands
Kostnad: 800 kr – 3 200 kr
 
Uppföljning av prover Sverige
Kostnad: 400 kr – 3 200 kr
 
Recept/Kostintyg
Förnyat recept: 90 kr
Kostintyg: 1 600 kr
Övriga intyg: 3 200 kr 
 
 
BETALNING KONSULTATION
 
Betalning för prover utomlands sker via direktbetalning till respektive laboratorium. Instruktioner för betalningen ges antingen i samband med den inledande konsultationen/förberedelserna inför provtagningen, eller skickas ut via mail. Betalning skall vara tillhanda inom en vecka efter provtagningsdatum.  
 
Betalning av konsultation, provtagning inom Sverige och transport utomlands sker via betal- och finansbolaget Billmate. Frågor som kan uppstå i samband med betalning hanteras av Billmate. Kundtjänst nås måndag-fredag kl. 08.30-16.30 på telefon 040 30 35 00. 
Efter sedvanlig kreditprövning betalas fakturan till Billmate inom 14 dagar. Direktbetalning via VISA-kort, MasterCard eller Direktbetalning bank kan komma att ske på kliniken i samband med besök. 
 
 
AVBOKNING

Avbokning måste göras så snart ett hinder för bokad konsultation uppstår. Avbokning görs via telefon 073 - 430 85 27 eller via admin@vitalmedicin.se.
 
Avbokning eller ombokning senast 3 dagar före avtalat besök utgör inget betalningsansvar.
 
Vid avbokning 24-72 timmar i förväg utgår betalning för nedlagd konsulttid inför konsultationen.
 
Vid avbokning inom 24 timmar utgår full betalning.
 

 
 

Coenzyme Q10


Stöd för hjärt-, kärlsystemet och bibehåller normala blodsockernivåer. Fungerar som en antioxidant. Minskar biverkningarna av blodfettssänkande mediciner som lipitor och simvastatin.

Acidophilus Bifidobacter FOS


Probiotika/FOS. Goda tarmbakterier i kombination med FOS för normal tarmflora och hälsosam matsmältning. Fri från mjölkprodukter. 

Multi Nutrients no Iron or Iodine


Multi-Nutrients vegetabiliska kapslar är ett högvärdigt multivitamin/mineral/preparat som stödjer kroppens olika vävnader och system som benvävnad, hjärta, kärl, lever och immunförsvar. Innehåller inte järn och jod.