Vitamin D3 2000 IU # 90 st - Kosttillskott

Vitamin D3 2000 IU # 90 st

374 Kr

Produktinformation - kosttillskott

Översikt
Underlättar upptag av kalcium, främjar benbildning och främjar tarmhälsa.

Vitamin D3 är väsentlig för ett friskt och starkt skelett, eftersom det gynnar upptaget i tarmen av kalcium, samtidigt som förlusten av kalcium genom urinen reduceras. Detta tillsammans gör att hälsosamma kalciumnivåer bibehålls till stöd för ett friskt skelett. Vitamin D gynnar också god tarmhälsa. Stödjer bukspottkörteln att frisätta insulin. Nödvändig för blodets förmåga att koagulera samt sköldkörtelfunktionen.

Rekommenderad dos
1 kapsel 5-7 gånger per vecka i samband med måltid eller enligt ordination.
Vi graviditet kontakta kvalificerad hälsorådgivare.


Positiva effekter av Vitamin D3 i forskningsstudier
Viktigt för hjärnans funktioner
Viktigt för immunförsvarets funktioner
Minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar
Minskar risken för Parkinsons sjukdom

 

Forskningsstudier referenser
Vitamin D and Parkinson's disease--a hypothesis.
Mov Disord. 2007 Mar 15;22(4):461-8.

Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration and Cognitive Impairment
J Geriatr Psychiatry Neurol. 2009 Sep; 22(3): 188–195.

Developmental vitamin D deficiency causes abnormal brain development.
Psychoneuroendocrinology. 2009 Dec;34 Suppl 1:S247-57.

Vitamin D Deficiency and Risk for Cardiovascular Disease
Circulation. 2008 Jan 29; 117(4): 503–511.

Effects of a Short-Term Vitamin D3 and Calcium Supplementation on Blood Pressure and Parathyroid Hormone Levels in Elderly Women
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,List of Issues, Volume 86, Issue 4

 

Kvalitet är Vital Nutrients främsta prioritet

Vital Nutrients grundades med intensionen att framställa högkvalitativa kosttillskott. För att uppnå detta mål producerar Vital Nutrients kosttillskott i egen produktionsanläggning där tillverkningsprocessen är grundligt kontrollerad. Vital Nutrients avancerade kvalitetssäkringsprogram överträffar både bransch- och regelstandard för att säkerställa optimal kvalitet och tillse att produkterna är fria från miljöföroreningar. Vital Nutrients är en *FDA-inspekterad anläggning. Vital Nutrients registreringsnummer hos *FDA är R11423196344.
Food and Drug Administration, ett av de mest ansedda kontrollorganen i världen i dag avseende kvalitetskrav, motsvarigheten till Läke- och Livsmedelsverket i Sverige.


Vital Nutrients kvalitetssäkringsprogram innefattar bland annat:

Oberoende laboratorietester

Varje ingrediens och färdig produkt testas av oberoende laboratorier som till fullo följer vetenskaplig och etisk praxis för högpresterande laboratorier.

Policy för varje inleverans av råvaror (batchpolicy)
Medan kosttillskottsindustrin i allmänhet testar slumpmässigt med ett fåtal tester så tillämpar Vital Nutrients principen att testa varje leverans och ingrediens samt varje färdig produkt.

Omfattande specifikationer
Råvaruspecifikationerna bygger på grundliga undersökningar av alla ingredienser, dess biomarkörer och tillika eventuell sårbarhet mot föroreningar.

Detaljerna i Vital Nutrients kvalitetskontrollprogram är omfattande, men konceptet är enkelt, Vital Nutrients är villiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla konsekventa och kliniskt högkvalitativa kosttillskott till medvetna konsumenter på marknaden.

VITAMIN D3 - 2 000iu

Näringsdeklaration

Rekommenderad daglig dos - 1 kapsel innehåller

Mängd

Index DRI

 

 

 

Vitamin D3 (som Cholecalciferol)

2 000IU

1 000

 

Ingredienser
vitamin d3, rismjöl, vegetabilisk cellulosakapsel.