Föreläsning

Populära föreläsningar Doktor Cecilia


Föreläsningar
 
Cecilia Fürst är läkare och föreläser inom den nya medicinens område. Föreläsningarna är interaktiva och ger utrymme för publikens frågor.
Allt mer forskning och teknik gör det nu möjligt att förstå hur vi kan styra oss i en friskare riktning och skjuta sjukdomar och ohälsa på framtiden. Min önskan är att göra detta tillgängligt för alla som är intresserade. 

Cecilia Fürst har bedrivit studier i kemi vid Lunds Universitet, forskat inom diabetes, genomgått läkarutbildning med specialistexamen i allmänmedicin i Sverige, studerat regenerativ medicin i Italien och genomgått utbildning för läkare vid Fellowship in Functional, Metabolic and Integrative Medicine, Metabolic Medical Institute (George Washington University) och vid Institute of Functional Medicine i USA.
 
Populära föreläsningar:
 
Dina gener, din kost och träning
Vilken är din verkliga ålder – Telomerer hur vi kan styra vårt åldrande? 
Lever du på ett sätt som håller dig frisk och lägger liv till dina år? 
Ny teknik - nya möjligheter
Dina hormoner - din hälsa - ta kontroll
Varför kan jag inte gå ner i vikt?
 

Hormone Balance


Ett unikt preparat framtaget för att stödja en hälsosam östrogenomsättning. Blandningen innehåller de örter och näringsämnen, som med stöd av forskning visat sig gynna bröst- och prostatahälsa.